Strona główna - Lokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Strona główna
O Nas
Dobre praktyki LGD
Misja, Wizja i Cele
Statut LGD
Władze
LSR
PROW 2007-2013
LEADER
Nabory Projektów
Dokumenty
Publikacje LGD
Konferencje i Szkolenia
Przedsięwzięcia
Do Pobrania
Zamówienia-ogłoszenia
Projekty współpracy
Kalendarium działań
Kontakt z Nami
INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" Print
Oct 07, 2014 at 12:20 AM

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 października 2014r. o godz. 12:00, w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 18 A, w sali Nr 8 Urzędu Gminy, odbędzie sięWalne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem".

 

Planowany porządek obrad przedstawia sie następująco:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w latach 2011-2014.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w latach 2011-2014.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w latach 2011-2014.
 7. Głosowanie nad projektem uchwały 8/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu.
 8. Wybór składu członków Rady i głosowanie nad projektem uchwały 9/2014 w sprawie wyboru składu członków Rady Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu.
 9. Głosowanie nad projektem uchwały 10/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w związku  z upływem kadencji dotychczasowego składu.
 10. Wybór składu członków Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad projektem uchwały 11/2014 w sprawie wyboru składu członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w związku   z upływem kadencji dotychczasowego składu.
 11. Głosowanie nad projektem uchwały 12/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu.
 12. Wybór składu członków Zarządu i głosowanie nad projektem  uchwały 13/2014 w sprawie wyboru składu członków Zarządu Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu.
 13. Głosowanie nad projektem uchwały 14/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na wydatki objęte umową dotacji nr 0000-6932-UM0300047/10 i umową ramową o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr UM03-6933-UM0300008/09.
 14. Realizacja projektów współpracy.
 15. Lokalna Strategia Rozwoju LGD na lata 2014-2020.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy    ul. Lubelskiej 18 A w Lubartowie i na stronie internetowej LGD na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków.

                        

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia

LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem"

Wioletta Wierzbicka

 

Materiały do pobrania >>>>

X Festiwal Pieśni Patriotycznej Print
Sep 02, 2014 at 09:34 PM

W roku bieżącym Festiwal odbędzie się 1 października (przesłuchania konkursowe) i 4 października (koncert laureatów).

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin X Festwalu Pieśni Patiorycznej "Pieśń Ojczyzny Pełna", Kock 2014 >>>>

- Karta zgłoszenia >>>>

Informacja o XXIII posiedzeniu rady Print
Aug 07, 2014 at 03:53 AM

XXIII POSIEDZENIE RADY LGD "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" - RADA WYBRAŁA OPERACJE DO DOFINASOWANIA

W dniu 5 sirpnia 2014 roku w siedzibie LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" odbyło się  XXIII posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" poświęcone wyborowi operacji do dofinansowania.

Porządek obrad Rady:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wybór komisji skrutacyjnej,

6. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania oraz uchwał w sprawie przyjęcia list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania,

7. Wolne głosy, wnioski i zapytania,

8. Zamknięcie obrad.

.
XXII POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" Print
Jul 28, 2014 at 08:22 PM

W dniu 25 lipca 2014 roku w siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 18A odbyło się posiedzenie Rady celem dokonania oceny złożonych wniosków w naborze, który odbył się w dniach 27.06.2014- 11.07.2014.

W naborze złożono 6 wniosków na działanie Małe Projekty, na łączną kwotę dofinansowania 144 708,63 zł.

Wszystkie wnioski, które wpłynęły do biura LGD, były złożony w terminie i miejscu wskazanym w informacji o ogłoszeniu naboru przez LGD. Członkowie Rady LGD uznali je za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju.

Następnie dokonano oceny zgodności operacji według lokalnych kryteriów.
Końcowym etapem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji.
W posiedzeniu Rady uczestniczyło 10 członków Rady.

Lista ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania Małe Projekty wraz z załącznikiem nr 1.

Do pobrania:

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

...........................................................................................................

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotacje na rozwój wsi - Lubelskie

Członkowie LGD

Statystyka
29 osoby online
Do dziś zanotowaliśmy 360994 odsłonwww.aktywniezkijkami.pl
 

 

 


Top!