Strona główna - Lokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Strona główna
O Nas
Dobre praktyki LGD
Misja, Wizja i Cele
Statut LGD
Władze
LSR
PROW 2007-2013
LEADER
Nabory Projektów
Dokumenty
Publikacje LGD
Konferencje i Szkolenia
Przedsięwzięcia
Do Pobrania
Zamówienia-ogłoszenia
Projekty współpracy
Kalendarium działań
Kontakt z Nami
SPOTKANIA INICJUJĄCE PRACE NAD LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD W KOLEJNYCH GMINACH Print
Jan 26, 2015 at 11:39 AM

Cały ubiegły tydzień przebiegł w Lokalnej Grupie Działania na spotkaniach inicjujących prace nad Lokalna Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 w kolejnych gminach.

W dniu 19 stycznia odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Niedźwiada. Oprócz przedstawienia przez dyrektora biura LGD Leszka Zielińskiego założeń nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zebrani dyskutowali na tematy związane z planami zagospodarowania środków unijnych na inicjatywy mające wzmocnić lokalne zasoby zarówno materialne jak i kulturowe.

W spotkaniu udział wzięło 11 osób.

Spotkanie w gminie Niedźwiada

W dniu 20 stycznia odbyło się spotkanie w gminie Ostrówek. Podczas spotkania padły liczne zapytania dotyczące możliwości wsparcia działań zarówno dla stowarzyszeń jak i przedsiębiorców ale również remontu lub budowy infrastruktury w postaci remontu świetlic i dróg. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.

Po spotkaniu dyrektor biura LGD Leszek Zieliński został zaproszony na odbywającą się w tym dniu sesję Rady Gminy, gdzie krótko przedstawił radnym założenia PROW 2014-2020.


Spotkanie informacyjne w Ostrówku

W dniu 21 stycznia odbyło się spotkanie w gminie Michów. Uczestniczyło w nim 12 osób. Na spotkaniu zastanawiano się nad problemami, które można by rozwiązać korzystając ze środków Leadera. Padły również pytania dotyczące działań, które można wykonać z infrastruktury publicznej w ramach środków na lata 2014-2020.

Spotkanie w Michowie

22 stycznia zorganizowane zostało spotkanie w gminie Jeziorzany. W spotkaniu wzięło udział 12 osób. Uczestnicy zainteresowani byli szczególnie środkami dla organizacji pozarządowych.

W dniu 23 stycznia w odbyło się spotkanie w gminie Abramów. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele sektora społecznego. Zebranych szczególnie interesowały środki dla przedsiębiorców i granty dla organizacji pozarządowych.

Spotkanie w gminie Abramów

Leszek Zieliński

dyrektor biura LGD

Doliną Wieprza i leśnym szlakiem

Spotkanie informacyjne 16.01.2015 Print
Jan 21, 2015 at 09:31 PM

PROPOZYCJE KOCKA DO NOWEJ STRATEGII

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZALKIEM

16 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie na terenie Gminy Kock inicjujące prace nad Lokalną Strategią Rozwoju.

Po przedstawieniu założeń programu PROW 2014-2020., większość czasu zgromadzeni poświęcili na dyskusję mającą wypracować pomysły prowadzące do wyeksponowania walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych miasta i gminy.

Dyskutowano nad wypracowaniem form i instrumentów, które mogą na obszar gminy przyciągnąć turystę zewnętrznego.

Zwrócono również uwagę na korzyści, jakie może wynieść gmina i miasto Kock  z przyłączenia się przez Lokalną Grupę Działania do klastra turystyki aktywnej, który ma być tworzony z obszarami skupionymi wokół Nałęczowa i Opola Lubelskiego.

Zdjęcia ze spotkań >>>

Leszek Zieliński

Dyrektor Biura LGD

Doliną Wieprza i leśnym szlakiem

Spotkania informacyjne 14-15.01.2015 Print
Jan 21, 2015 at 09:26 PM

LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM PO PIERWSZYCH KONSULTACJACH NAD NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU W GMINACH FIRLEJ I KAMIONKA

W dniu 14 stycznia 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami gminy Firlej związane z budową strategii rozwoju na lata 2014-2020.Uczestnicy spotkania dokonali podsumowania okresu programowania 2007-2013. Następnie, po prezentacji przez dyrektora biura LGD założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przybyli na spotkanie, podjęli dyskusję nad diagnozą obszaru gminy ze szczególnym zwróceniem uwagi na szanse rozwojowe w kontekście funduszy europejskich.

W dniu 15 stycznia odbyły się natomiast pierwsze konsultacje na terenie Gminy Kamionka. W spotkaniu oprócz przedstawicieli sektora publicznego liczny udział wzięli przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i jednostek gminnych.
Po przedstawieniu założeń programu, zebrani szczególnie byli zainteresowani projektami grantowymi, które będą mogli składać do Lokalnej Grupy Działania.
W tym punkcie spotkania do dyrektora biura padło wiele pytań o szczegóły wniosków grantowych.
W kolejnej części zebrani podjęli dyskusję na temat przedstawienia problemów i diagnozy sytuacji w swoich środowiskach. Dyskusja ta będzie kontynuowana na kolejnym spotkaniu w lutym. Zebrani zgodzili się, że na najbliższym spotkaniu trzeba wypracować cele do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zdjęcia ze spotkań >>>

Leszek Zieliński

Dyrektor Biura LGD

Doliną Wieprza i leśnym szlakiem

PIERWSZE SPOTKANIA INFORMACYJNO - AKTYWIZACYJNE LGD "DOLINA WIEPSZA I LEŚNYM SZLAKIEM" Print
Jan 15, 2015 at 08:03 AM

W dniu 12 stycznia w siedzibie urzędu Gminy w Lubartowie odbyło się pierwsze z cyklu spotkań z mieszkańcami z obszaru Gminy Lubartów związane z pracami nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych sektorów. Poruszono tematy związane z diagnozą obszaru gminy. Wieloaspektowa diagnoza ta  będzie pierwszym elementem procesu ustalania celów i przedsięwzięć, jakie mieszkańcy gminy chcą realizować poprzez składane w Lokalnej Grupie Działania wnioski o dofinansowanie.

Kolejne spotkanie odbędzie się 16.02.2015 roku.

13 stycznia natomiast odbyło się podobne spotkanie w urzędzie Gminy Serniki z mieszkańcami tejże gminy. Na spotkaniu po przedstawieniu założeń PROW 214-2020 przez dyrektora biura LGD. Po prezentacji wywiązała się dyskusja, której tematem były priorytety rozwojowe, jakie mieszkańcy wraz z władzami gminy  winni realizować, w oparciu o istniejące lokalne zasoby z funduszy europejskich do 2020 roku. Ustalono, że na kolejnym spotkaniu 17.02.2015 temat będzie kontynuowany i zostaną ustalone cele i działania, które mieszkańcy zechcą aby były wpisane do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zdjęcia ze spotkań >>>

Leszek Zieliński

Dyrektor biura LGD

Opis: C:\Documents and Settings\lz\Pulpit\logo_lgd_3.jpg

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 18A

tel / fax 81 854 58 53

www.lgdlubartow.org.pl;

poczta:

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

...........................................................................................................

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotacje na rozwój wsi - Lubelskie

Członkowie LGD

Statystyka
2 osoby online
Do dziś zanotowaliśmy 446407 odsłon


kajakiempowieprzu.pl

aktywniezkijkami.pl

Przewodnik rowerowy >>>


Top!