Strona główna - Lokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Strona główna
O Nas
Misja, Wizja i Cele
Statut LGD
Władze
LSR
PROW 2007-2013
LEADER
Nabory Projektów
Dokumenty
Publikacje LGD
Konferencje i Szkolenia
Przedsięwzięcia
Do Pobrania
Zamówienia-ogłoszenia
Projekty współpracy
Kalendarium działań
Kontakt z Nami
Informacja o XXIII posiedzeniu rady Print
Aug 07, 2014 at 03:53 AM

XXIII POSIEDZENIE RADY LGD "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" - RADA WYBRAŁA OPERACJE DO DOFINASOWANIA

W dniu 5 sirpnia 2014 roku w siedzibie LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" odbyło się  XXIII posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" poświęcone wyborowi operacji do dofinansowania.

Porządek obrad Rady:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wybór komisji skrutacyjnej,

6. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania oraz uchwał w sprawie przyjęcia list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania,

7. Wolne głosy, wnioski i zapytania,

8. Zamknięcie obrad.

.
XXII POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" Print
Jul 28, 2014 at 08:22 PM

W dniu 25 lipca 2014 roku w siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 18A odbyło się posiedzenie Rady celem dokonania oceny złożonych wniosków w naborze, który odbył się w dniach 27.06.2014- 11.07.2014.

W naborze złożono 6 wniosków na działanie Małe Projekty, na łączną kwotę dofinansowania 144 708,63 zł.

Wszystkie wnioski, które wpłynęły do biura LGD, były złożony w terminie i miejscu wskazanym w informacji o ogłoszeniu naboru przez LGD. Członkowie Rady LGD uznali je za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju.

Następnie dokonano oceny zgodności operacji według lokalnych kryteriów.
Końcowym etapem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji.
W posiedzeniu Rady uczestniczyło 10 członków Rady.

Lista ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania Małe Projekty wraz z załącznikiem nr 1.

Do pobrania:

XI Przegląd Twórczości Ludowej - Stężyca Print
Jul 24, 2014 at 11:38 PM

Karta zgłoszenia zespołu >>>

Regulamin >>>>

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie Print
Jul 21, 2014 at 11:13 AM

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych  "PRO EDUCATIO"  zaprasza do uczestnictwa w projekcie : "Aktywni bez barier . Kompleksowe wsparcie dla osób pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim w woj. lubelskim'' .

Projekt współfinansowany jest ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu  jest  wzmocnienie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowym wsparciu ukierunkowanym na aktywizacją społeczno -  zawodową. Założeniem projektu jest przeszkolenie 50 osób na kursach: Spawacz MIG, Pracownik ds. ekoturystyki + ECDL Start, Robotnik budowlany z uprawnieniami na koparko-ładowarki oraz  uzyskanie zatrudnienia  po zakończonym  projekcie  przez minimum 20 uczestników. Wszyscy uczestnicy odbędą 3 - miesięczne staże (stypendium szkoleniowe i stażowe).

Projekt  skierowany jest do grupy 50 osób (28 kobiet / 22 mężczyzn)  pozostających bez zatrudnienia (w tym 80% zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne). Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkujące na terenie powiatu lubartowskiego w województwie lubelskim. W tym 10% (5 Uczestników Projektu) to osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim. Grupa docelowa to min. 50% osób po 50 roku życia. Nabór uczestników odbywać się będzie przed planowanym etapem szkoleniowym - doradczym.

Planowany termin rekrutacji przewidziany jest  w następujących terminach : od 01.06.2014r. do 31.07.2014r.

Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w siedzibie Stowarzyszenia "PRO EDUCATIO" ul. Unicka 5,21-110 Ostrów Lubelski , Biuro projektu: PIN nr 1, tel. 697 081 200, 601 546 724. Informacje o etapach rekrutacji, druki dokumentów rekrutacyjnych oraz przebieg realizacji projektu będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej stowarzyszenia: www.proeducatio.ostrowlubelski.edu.pl.  Dokumenty rekrutacyjne dostępne są  również w biurze projektu.

Do pobrania:

- plakat >>>

- regulamin >>>

- załącznik nr 1 >>>

- załącznik nr 2 >>>

- załącznik nr 3 >>>

- załącznik nr 4 >>>

- załącznik nr 5 >>>

- załącznik nr 6 >>>

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

...........................................................................................................

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotacje na rozwój wsi - Lubelskie

Członkowie LGD

Statystyka
25 osoby online
Do dziś zanotowaliśmy 309633 odsłon
Top!