Strona główna - Lokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Strona główna
O Nas
Dobre praktyki LGD
Misja, Wizja i Cele
Statut LGD
Władze
LSR
PROW 2007-2013
LEADER
Nabory Projektów
Dokumenty
Publikacje LGD
Konferencje i Szkolenia
Przedsięwzięcia
Do Pobrania
Zamówienia-ogłoszenia
Projekty współpracy
Kalendarium działań
Kontakt z Nami
W PIĘCIU GMINACH MIESZKAŃCY JUŻ PO WARSZTATACH PRACY NAD LOKALNA STRATEGIĄ ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Print
Feb 23, 2015 at 11:57 PM

W dniach od 16 do 20 lutego w gminach Lubartów, Serniki, Firlej, Kamionka i Kock odbyły się kolejne spotkania z mieszkańcami związane z dalszymi pracami nad Lokalną Strategią obszaru Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem".

Gm. Kamionka

Spotkania miały formę warsztatów na których uczestnicy w grupach pracowali nad identyfikacją mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla obszaru gmin w których mieszkają.

Gm. Lubartów

Gm. Serniki

Warsztaty były też szansą na wymianę poglądów co do kierunków w jakich powinien się rozwijać obszar  Lokalnej Grupy Działania, tak aby mieszkańcy realne korzyści z wydatkowania na nim funduszy unijnych.

Gm. Kock

Gm. Firlej

Leszek Zieliński -Dyrektor biura LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem"

Informacja o walnym zebraniu człownków stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" Print
Feb 13, 2015 at 11:43 PM

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" zawiadamia, że  w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 13:00, w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 18 A, w sali nr 8 Urzędu Gminy, odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem".

Planowany porządek obrad przedstawia sie następująco:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia LGD ?Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" za rok 2014.
 5. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia LGD ?Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" za rok 2014.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD ?Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" za rok 2014.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD ?Doliną Wieprza  i leśnym szlakiem" za rok 2014.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD ?Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" za rok 2014.
 9. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia  LGD ?Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" za rok 2014.
 10. Głosowanie nad uchwałą nr 3/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD ?Doliną Wieprza i leśnym szlakiem"
 11. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia LGD ?Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" na rok 2015.
 12. Głosowanie nad  uchwałą nr 4/2015  w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia LGD ?Doliną Wieprza  i leśnym szlakiem' na rok 2015.
 13. Przedstawienie planu finansowego (budżetu) Stowarzyszenia LGD ?Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" na rok 2015.
 14. Głosowanie nad uchwałą nr 5/2015 w sprawie przyjęcia planu finansowego (budżetu) Stowarzyszenia LGD ?Doliną Wieprza i leśnym szlakiem ? na rok 2015.
 15. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ?Lokalna Grupa Działania ?Doliną Wieprza i leśnym szlakiem".
 16. Głosowanie nad uchwałą nr 6/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania ?Doliną Wieprza i leśnym szlakiem".

 1. Przedstawienie działań promocyjnych planowanych na I półrocze roku 2015 w ramach działania nabywanie umiejętności i aktywizacja.
 2. Stan prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

Materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy ul. Lubelskiej 18 A w Lubartowie i na stronie internetowej LGD na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków.

Z poważaniem

Wioletta Wierzbicka

Prezes Stowarzyszenia LGD

"Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem"

Załączniki:>>>>

LGD "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" ZAPRASZA NA KOLEJNE SPOTKANIA Print
Feb 13, 2015 at 01:24 PM

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" ZAPRASZA NA KOLEJNE SPOTKANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 MAJACĄ NA CELU POZYSKANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA OBSZARY WIEJSKIE

Jeśli jesteś mieszkańcem wsi w powiecie  lubartowskim, chciałbyś skorzystać z dofinansowania do Twoich projektów przyjdź na spotkanie!

Na spotkania zapraszamy serdecznie mieszkańców, rolników, emerytów, samorządowców, przedsiębiorców, lokalnych liderów, przedstawicieli wspólnot religijnych, stowarzyszeń, fundacji, kół zainteresowań, regionalistów, kół gospodyń wiejskich, uczniów szkół, przedstawicieli ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, wszystkich którym dobro lokalne leży na sercu i którzy chcą się włączyć w działania i prace nad rozwojem swojej małej ojczyzny.

Spotkania odbywać się będą w godzinach od 9.00 do 14.00.

Na spotkaniach, których terminy podano poniżej, chcemy zapytać mieszkańców o problemy z jakimi borykają się na swoim terenie ale również o pomysły, jakie mają na ich rozwiązanie przy udziale środków unijnych.

Daty spotkań

Gmina

Miejsce spotkań

16.02.2015

Lubartów

Urząd Gminy

Lubartów, ul. Lubelska 18A

17.02.2015

Serniki

Urząd Gminy

Serniki 1A

18.02.2015

Firlej

Gminna Biblioteka Publiczna

Firlej ul. Kościelna 4

19.02.2015

Kamionka

Urząd Gminy

Kamionka, ul. Lubartowska 1

20.02.2015

Kock

Urząd Miejski

Kock, ul. Jana Pawła II 25

23.02.2015

Niedźwiada

Urząd Gminy

Niedźwiada Kolonia 43

24.02.2015

Ostrówek

Urząd Gminy

Ostrówek Kolonia

25.02.2015

Michów

Urząd Gminy

Michów, ul. Rynek I 16

26.02.2015

Jeziorzany

Urząd Gminy

Jeziorzany, ul. Rynek 22

27.02.2015

Abramów

Urząd Gminy

Abramów, ul. 22 Lipca 2

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 18A

tel / fax 81 854 58 53

www.lgdlubartow.org.pl;

poczta:

Plakat do pobrania z harmonogramem spotkań >>>

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

...........................................................................................................

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotacje na rozwój wsi - Lubelskie

Członkowie LGD

Statystyka
3 osoby online
Do dziś zanotowaliśmy 453680 odsłon


kajakiempowieprzu.pl

aktywniezkijkami.pl

Przewodnik rowerowy >>>


Top!