Strona główna - Lokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Strona główna
O Nas
Dobre praktyki LGD
Misja, Wizja i Cele
Statut LGD
Władze
LSR
PROW 2007-2013
LEADER
Nabory Projektów
Dokumenty
Publikacje LGD
Konferencje i Szkolenia
Przedsięwzięcia
Do Pobrania
Zamówienia-ogłoszenia
Projekty współpracy
Kalendarium działań
Kontakt z Nami
KONFERENCJA I WIZYTY STUDYJNE W RAMACH PARTNERSTWA GREENWAY DZIEDZICTWO WSCHODU Print
Oct 27, 2014 at 09:18 PM

W dniach 20 -23 października 2014 w Lublinie i na terenie dziewięciu lokalnych grup działania, wchodzących w skład partnerstwa, miało miejsce przedsięwzięcie pod nazwą "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne - Szlaki Greenways".

W ramach przedsięwzięcia w dniu 20 października zorganizowana została międzynarodowa konferencja na której zaproszeni goście z zagranicy dzielili się dobrymi praktykami dotyczącymi budowy szlaków greenways.

W dniach 21 i 22 października uczestnicy konferencji odwiedzali, w ramach wizyt studyjnych, tereny 9 lokalnych grup działania wchodzących w skład partnerstwa, zapoznając się z dobrymi praktykami w dziedzinie Rozwoju turystyki na ich obszarze.

Również teren naszego LGD odwiedziła grupa uczestników konferencji zwiedzając 21 października Muzeum Zamoyskich w Kozłówce


a 22 października przystań kajakową w Sernikach i gospodarstwo agroturystyczne Rancho Arka również w Sernikach.

W ostatnim dniu konferencji odbyły się w grupach tematycznych dyskusje panelowe związane z budową zarówno szlaku Greenways, jak również jego otoczenia.

Galeria >>>>

WIZYTA W KLASTRZE TURYSTYKI I ROZWOJU REGIONALNEGO "SŁOŃCE REGIONU" W SKARŻYSKU KAMIENNEJ Print
Oct 20, 2014 at 12:00 AM

W dniach 16-17 października 2014 przedstawiciele trzech lokalnych grup działania: LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" z Lubartowa, LGD "Zielony Pierscień" z Nałęczowa i LGD "Owocowy szlak" z Opola Lubelskiego w ramach działań związanych z utworzeniem klastra turystyki aktywnej i poznawczej, odbyli wizytę studyjną do Klastra Turystyki i Rozwoju Regionalnego "Słonce Regionu".

Celem wizyty było zarówno zapoznanie się z dobrymi praktykami w obszarze turystyki wypracowanymi przez klaster, jak również w ramach odbytych na miejscu warsztatów zapoznanie się z procesem tworzenia klastra, budowy strategii, tworzeniem budżetu, budową marki i produktu turystycznego.

Podczas wizyty uczestnicy zapoznali się również z obowiązującymi przepisami i kwestiami formalnymi związanymi z członkowstwem w klastrze. Omówiono również sposoby i źródła pozyskiwania funduszy na funkcjonowanie klastra.

Zdjęcia z wizyty >>>>

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" Print
Oct 17, 2014 at 03:49 AM

W dniu 14 października 2014 roku w siedzibie LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 18A odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem".

Głównym celem spotkania był wybór nowych władz stowarzyszenia w związku z upływem trzyletniej kadencji  dotychczasowych organów stowarzyszenia.

Na spotkaniu przedstawiono również sprawy związane z realizacją projektów współpracy realizowanych przez Stowarzyszenie.

Jednym z punktów był spotkania było również przedstawienie prac i harmonogramu działań związanych okresem programowania 2014 - 2020.

Materiały z Walnego Zebrania:

INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" Print
Oct 07, 2014 at 12:20 AM

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 października 2014r. o godz. 12:00, w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 18 A, w sali Nr 8 Urzędu Gminy, odbędzie sięWalne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem".

 

Planowany porządek obrad przedstawia sie następująco:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w latach 2011-2014.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w latach 2011-2014.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w latach 2011-2014.
 7. Głosowanie nad projektem uchwały 8/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu.
 8. Wybór składu członków Rady i głosowanie nad projektem uchwały 9/2014 w sprawie wyboru składu członków Rady Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu.
 9. Głosowanie nad projektem uchwały 10/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w związku  z upływem kadencji dotychczasowego składu.
 10. Wybór składu członków Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad projektem uchwały 11/2014 w sprawie wyboru składu członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w związku   z upływem kadencji dotychczasowego składu.
 11. Głosowanie nad projektem uchwały 12/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu.
 12. Wybór składu członków Zarządu i głosowanie nad projektem  uchwały 13/2014 w sprawie wyboru składu członków Zarządu Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu.
 13. Głosowanie nad projektem uchwały 14/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na wydatki objęte umową dotacji nr 0000-6932-UM0300047/10 i umową ramową o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr UM03-6933-UM0300008/09.
 14. Realizacja projektów współpracy.
 15. Lokalna Strategia Rozwoju LGD na lata 2014-2020.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy    ul. Lubelskiej 18 A w Lubartowie i na stronie internetowej LGD na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków.

                        

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia

LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem"

Wioletta Wierzbicka

 

Materiały do pobrania >>>>

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

...........................................................................................................

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotacje na rozwój wsi - Lubelskie

Członkowie LGD

Statystyka
1 osoba online
Do dziś zanotowaliśmy 390697 odsłonwww.aktywniezkijkami.pl
 

 

 


Top!